Sundbybergs Gymnastikförening logo

Betalning

Årsavgiften 2022 är 100 kr

Vårterminsavgiften 2022 är 300 kr

Höstterminsavgiften 2022 är 300 kr


Senast den 31/1-2022 skall årsavgiften och vårterminsavgiften dvs. 400 kr vara inbetald.


Senast den 30/9-2022 skall höstterminsavgiften 300 kr vara inbetald.


Betalningen kan ske enligt följande alternativ:


Bankgirokonto: 603-1868


Swish till: 0702398758


OBS! Kom ihåg att ange Ditt namn och gympagrupp på inbetalningen!