Betalning

 

Årsavgiften 2020 är 100 kr

Vårterminsavgiften 2020 är 300 kr

Höstterminsavgiften 2020 är 300 kr

 

Senast den 31/1-2020 skall årsavgiften och vårterminsavgiften dvs. 400 kr vara inbetald.

 

Senast den 30/9-2020 skall höstterminsavgiften 300 kr vara inbetald.

 

Betalningen kan ske enligt följande alternativ:

 

Bankgirokonto: 603-1868

 

Swish till: 0702398758

 

Kom ihåg att ange Ditt namn och gympagrupp på inbetalningen!