Betalning

Från och med den 1 januari 2016 kan Du inte längre betala avgifterna till Bengt och Tommy. Betalningen måste göras på ett av följande sätt:

 

Till bankgirokonto: 603-1868

 

Till bankkonto: Clearnr. 6153 / Kontonr. 566 068 672

 

Via swish till mobilnr: 0702398758

 

Betalar Du via plusgiro idag, så skall du fått information från Nordea att tjänsten upphör den 31/12-2015. Har Du inte fått information, tag kontakt med Nordea för att öppna ett personkonto, som skall fungera ungefär på samma sätt som plusgirot.

 

Andra betalningssätt är som följer:

 Via internetbank (Du behöver ett Bank-ID, får du via din bank)

 Via mobilt Bank-ID (du måste ha ett aktuellt Bank-ID och en smartphone för att ladda ned en aktuell app)

 

Årsavgiften för 2016 (100 kr) samt vårterminsavgiften 2016 (300 kr) dvs. totalt 400 kr skall vara inbetalda senast den 31/1-2016. Kom ihåg att ange Ditt namn och gympagrupp på inbetalningen!